rtg nastroje shoes town container 2 container infusion

Ochranné RTG prostriedky

Chirurgické nástroje

Vychádzková ortopedická obuv

Nádoby, misy a kontajnery

Nádoby na dekontaminačný odpad

Infúzne súpravy, aspiračné tŕne, kombi zátky